Izjava o privatnosti

ITS Intertrade d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovora; redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za ankete. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici ITS Intertrade d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija
ITS Intertrade d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vaš servis ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi a da nije neophodno za izvršavanje usluge,
Kao što je popravak uređaja u jamstenom roku, gdje je nužno osnovne informacije pružiti proizvođaču ili u slučaju produženog jamstva, davatelju istog.

Registracija
Kako bi korisnik poslao upit ili zahtijev na ovim Internet stranicama, korisnik prethodno obavlja registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese, adrese stanovanja, broja telefona). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našim Internet stranicama ili ispunjnje zatražene usluge te za osiguravanje privatnosti korisnika pri provjeri statusa upita, zahtjeva ili promjene podataka. Korisnik može poslati upit i bez podataka a samo sa ispravno upisanom email adresom, te podacima o uređaju.

Log datoteke
IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Dostupnost informacija
Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim djelatnicima, marketinškom odjelu i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Linkovi
Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako ITS Intertrade d.o.o. ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potićemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Upitnici
Naše Internet stranice povremeno zahtijevaju podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje u ovim upitnicima (npr. anketa zadovoljstva) u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi). Kontakt informacije bit će iskorištene kako bi se kontaktirali pojedinci radi prikupljnja informacija o zadovoljstvu pružene usluge. Rezultati upitnika (ankete) bit će iskorišteni za praćenje i usavršavanje ovih Internet stranica i/ili naših usluga.

Sigurnost
Ove Internet stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.
Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: info@ITS-IT.hr.

Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka
Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti na Internet stranici ili slanjem e-maila na adresu: info@ITS-IT.hr

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka
ITS Intertrade d.o.o. s registriranim sjedištem u Unska 2, 10000 Zagreb, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo:
Osobni podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice, OIB
Fotografije i video snimke: prilikom korištenja videonadzora
Informacije o prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o jamstvu, reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Svrha prikupljanja podataka:
Servis proizvoda i prodaja – za obradu vaše prodaje i servisiranje vašeg proizvoda
ITS Intertrade d.o.o. će prikupiti osobne podatke, informacije o servisu i/ili prodaji kao i informacije o povijesti korisnika kada servisirate, kupite ili popravljate proizvod dostavljene kod nas, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.
Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.
Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite, anketet i davanje novosti i ponuda
ITS Intertrade d.o.o. prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.
Video nadzor – radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.
Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos i/ili potreba za izvršenje tražene usluge.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:
1.) Za realizaciju ugovora, tražene usluge ili isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
2.) Pružateljima usluga ovlaštenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.
3.) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava ITS Intertrade d.o.o. zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
4.) Proizvođačima uređaja za koje je tražena usluga servisa ili prodaje, a nužni su za obavljanje iste.
Koliko dugo zadržavamo vaše podatke:
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i ITS Intertrade d.o.o.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti obrisani u najkračem mogućem roku.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Web stranica:
Pristup web stranici ITS Intertrade d.o.o., www.ITS-IT.hr moguć je s ili bez registracije.
Prilikom registracije fizičke osobe na stranicama ITS-IT.HR od Vas tražimo određene osobne podatke kao što su Ime i Prezime, email adresa, adresa stanovanja, telefonski broj, ponekad datum rođenja u svrhu pružanja traženih usluga i pogodnosti. Pri registraciji kupac pristupa svojoj bazi na web stranici ITS Intertrade d.o.o. unutar koje ima nekolicinu pogodnosti (direktnu komunikaciju sa serviserom ili drugim djelatnikom, slanje potrebnih dokumenata/informacija za obavljanje tražene usluge i sl.,)
Pri kupovini na stranicama ITS-IT.HR bez registracije prikupljamo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.
Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i nemora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.
Podatci koje korisnik daje pri registraciji, pohranjuju se na serveru web stranice, te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici ITS Intertrade d.o.o. uz šifre za pristup poslovnom programu.
U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju slanjm e-poruke na info@ITS-IT.hr . U tom slučaju podaci će se čuvati u poslovnom programu dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i ITS Intertrade d.o.o.

Gdje se pohranjuju osobni podatci:
Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:
– Podaci o korisniku: – unešeni na stranicama web portala ITS Intertrade d.o.o. (ITS-IT.hr) ili u poslovnoj aplikaciji nalaze se na zakupljenom dijelu prostora za pohranu podataka tvrtke ITS Intertrade d.o.o. i ITS Intertrade d.o.o. Slovenija
-na lokalnom serveru ITS Intertrade d.o.o. kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke.
-programu, ticketing sustavu- podaci ostaju trajno zabilježeni na serveru imenom Ticketing Server unutar mreže ITS Intertrade d.o.o. kojem pristup imaju djelatnici ITS Intertrade d.o.o.
-Telefonskoj centrali tvrtke Optima Telekom d.d. – (podaci o pozivima) ostaju snimljeni najdulje jednu godinu na serveru telefonske centrale.
– na serveru ITS Intertrade d.o.o. gdje pohranjuju se podaci vezani za jamstvo i reklamaciju u vidu fotografije ili videa proizvoda, reklamacijskih primki i korespondencije u slučaju pravnih procesa.
-snimke nadzorne kamere- na serveru video nadzora unutar mreže ITS Intertrade d.o.o.

ITS Intertrade d.o.o. d.o.o lokalne servere drži u Republici Hrvatskoj u prostorijama ITS Intertrade d.o.o.,
Te udaljene servere u ITS Intertrade d.o.o. Slovenija.

Pristup i izmjena podataka:
Korisnik ,u svakom trenutku, ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programas odmakom od 24 sata.
Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke ITS Intertrade d.o.o. ima pohranjene slanjem upita na email adresu info@ITS-IT.hr.
Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (Ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika:
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu info@ITS-IT.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.
Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor:
Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu info@ITS-IT.hr. Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka:
Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. ITS Intertrade d.o.o. pohranjuje podatke unutar EU te u sjedištu ITS Intertrade d.o.o. u Sloveniji a samo izvanredno na drugim lokacijama.

Izjavu o privatnosti, ITS Intertrade d.o.o.,može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama ITS Intertrade d.o.o.. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slažev s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu ITS Intertrade d.o.o. www.ITS-IT.hr .Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici ITS Intertrade d.o.o. www.ITS-IT.hr. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s kolačićima:
Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i poboljšanje usluge.

Prilikom uporabe kolačića određeni podatci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupe, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama nedate privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.

Kolačići mogu biti Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara
Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala ali obično imaju rok trajnosti. ITS Intertrade d.o.o. koristi kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup korisnicima što je vidljivo u situacijama kada se korisnik vraća na stranice ITS Intertrade d.o.o.a i odmah je ulogiran na iste što govori da pohranjuju korisničko ime i lozinku.
Kolačići od prve strane koji dolaze sa webstranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords… )
Ti kolačići postavljeni su od strane webportala ITS Intertrade d.o.o. i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i svrhu poboljšanja usluge.
Vama dostupne opcije:
U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da neželite prihvaćati kolačiće sa ITS-IT.HR web stranica postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.

ITS Intertrade d.o.o.